Laboratórne vyšetrenie krvi


Laboratórne vyšetrenie krvi

Zelená klinika sa spája len s tými najlepšími. Takto vieme našim klientom ponúknuť špičkové odborné poradenstvo, ktoré je možné doplniť o kompletné laboratórne vyšetrenie krvi. Spolupracujeme s laboratóriom, ktoré vedenie doc.Ing. Pavel Blažíček, PhD. Ponúka širokú škálu biochemických vyšetrení.

4vive poskytuje krvné testy, ktoré predovšetkým presahujú možnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci verejného poistného systému. Orientuje sa na analýzy, ktoré vykonávajú v renomovaných špičkových laboratóriách Mayo Clinic, NIH Bethesda s ktorými spolupracuje. Dôvodom je získať informácie s najvyššou výpovednou hodnotou, ktoré možno efektívne použiť v prospech zdravia.

Štartovacia sada biomarkerov

Udržanie optimálneho metabolizmu je podmienkou zdravia. Metabolické podmienky človeka sú jedinečné a nezhodujú sa s metabolickými podmienkami iného jedinca. Z týchto dôvodov je stanovenie metabolických markerov a ich vyhodnotenie v jedinečných metabolických súvislostiach efektívnym nástrojom na odstránenie metabolických porúch, ktoré sú príčinou degeneratívnych ochorení.

Z hľadiska skúsenosti s hodnotením 1.500 sád meraní poskytuje nasledujúca kombinácia metabolických markerov v spojení s vyhodnotením dotazníka dostatočnú výpovednú hodnotu o metabolizme v zmysle strategických zdravotných okolností, t.j. efektívnej prevencie srdcovo-cievnych, neurodegeneratívnych, autoimúnnych ochorení, cukrovky, rakoviny alebo zmiernenia (dopadov) už prebiehajúceho ochorenia.

LpPLA2* TSH FT4 Inzulín Glukóza Homocysteín Vitamin D3 koenzým Q10* Selén* Zinok Železo hsCRP TNF-a* Celkový testosterón Estradiol Progesterón LH FSH Redox-provokačná analýza*

*Unikátne

Túto sadu možno modulárne obmieňať a dopĺňať o ďalšie metabolické markery mapujúce poruchy metabolizmu, ktoré zakladajú najmä:

 • únavu/vyčerpanosť
 • poruchy koncentrácie
 • migrénu
 • časté zápaly (prechladnutie)
 • alergické (kožné) prejavy
 • zápalové poškodenie kĺbov
 • osteoporózu
 • zhoršená funkcia čreva
 • nadváhu
 • autizmus
 • poruchu glukózového metabolizmu
 • zhoršené zdravie muža
 • zhoršené zdravie ženy
 • zhoršenie športového výkonu

zdroj: https://4vive.com/